Zarząd Sekcji Strzeleckiej
Prezes Bartosz Gruszecki
+48 509 424 900
Wiceprezes Marek Jendrzejczak
Wiceprezes ds. sportowych Krzysztof Mączka
+48 661-791-719
krzysztof.maczka.wks@gmail.com
Skarbnik Teodor Ciemny
+48 607 643 338
Sekretarz Maciej Palicki
+48 695 106 963

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Jerzy Przybył
+48 502 604 021
Członek Sylwester Jakubowski
Członek Filip Hajdukiewicz