Zarząd Sekcji Strzeleckiej
Prezes Bartosz Gruszecki
+48 509 424 900
Wiceprezes Marek Jendrzejczak
Wiceprezes ds. sportowych Krzysztof Mączka
+48 603 770 944
Skarbnik Teodor Ciemny

+48 607 643 338

Sekretarz Maciej Palicki
+48 695 106 963

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Jerzy Przybył
+48 502 604 021
Członek Sylwester Jakubowski
Członek Filip Hajdukiewicz