Dyżury Zarządu Sekcji Strzeleckiej

Informujemy, że w 2021 roku dyżury osób z Zarządu na strzelnicy będą odbywać się dwa razy w miesiącu zawsze w środę w godz 17.00-18.00. Zapraszamy członków sekcji oraz kandydatów do naszej sekcji.


wrzesień – 01.09 oraz 15.09
październik – 06.10 oraz 20.10
listopad – 03.11 oraz 17.11
grudzień – 01.12 oraz 15.12