EGZAMIN PATENTOWY POZNAŃ 16.11.2019, KURS PRZYGOTOWAWCZY

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w dniu 16 listopada 2019 (sobota) jest organizatorem Egzaminu Patentowego w zakresie Pistolet, Karabin oraz Strzelba.

Egzamin odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie Strzeleckiego Klubu Sportowego Dwór Grunwaldzki, ul. Grunwaldzka 3, 60-101 Poznań.

W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich.

Kontakt do organizatora: Pan Jerzy Strzelewicz, telefon: 601 708 040; adres e-mail: office@achleitner.com.pl.

Zapisy na egzamin wyłącznie przez Portal Informatyczny PZSS od 02.11.2019 do 14.11.2019 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc (99).

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie.

Opłaty za egzamin (400 zł) należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas elektronicznej rejestracji na egzamin na portalu PZSS.

!NIE DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO!

Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki w klubie oraz lekarza sportowego (to ostatnie można uzyskać odpłatnie ok. 50 zł w dniu egzaminu po przeprowadzonym badaniu).

Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

Osoby które chcą podejść do egzaminu patentowego muszą zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego odbyć obowiązkowy kurs przygotowawczy, który jako klub będziemy organizować w listopadzie przed egzaminem.

Wymóg konieczny: członkostwo w sekcji minimum 3 miesiące w dniu przeprowadzania kursu, opłacone składki klubowe na rok 2019.

Opłata za kurs wynosi 200 zł płatne gotówką w dniu kursu.

Minimalna ilość członków niezbędna do zorganizowania kursu to 10-ciu uczestników. Termin kursu zostanie ustalony po utworzeniu grupy. Informacje dotyczące kursu oraz zapisy na kurs od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu 661-791-719.

Zarząd Sekcji Strzeleckiej

Program kursu do egzaminu na patent

Regulamin Patentu Strzeleckiego ver. 12.11.2018

Standardy obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki

Wniosek na patent