Klauzula Informacyjna Rodo

Klauzula Informacyjna dnia 13.06.2018 r. Administratorem danych osobowych jest WKS Grunwald Poznań z siedzibą w: Poznań ul. Promienista 27, 60-288 Poznań . („Administrator”):

1. Przedstawicielem Administratora jest Sekcja Strzelecka .
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu Prowadzenia ewidencji członków sekcji strzeleckiej WKS Grunwald
na podstawie [ Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 lit. f RODO]
3. Administrator nie zamierza przekazywać dane/ych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres –do momentu ustania członkostwa oraz rozliczenia składek członkowskich, oraz wygaśnięcia ważności komunikatów z zawodów
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
* żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania]a także prawo do przenoszenia danych,
* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
* wniesienia skargi do ]PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu poprawnego świadczenia usługi [komunikaty z zawodów, rozliczanie składki rocznej, SMSsy organizacyjne, występowanie do PZSS z wnioskiem o licencje zawodniczą, ustawowy obowiązek informowania Policji o osobach uprawiających strzelectwo sportowe z posiadaniem własnej broni i amunicji
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

Proces ten będzie polegał na ocenie przydatności potencjalnej informacji, wskutek czego możemy dostarczyć odpowiednie powiadomienie lub informację.

10. Dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.