KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE PZSS

Zarząd Sekcji Strzeleckiej informuje, że przyjmujemy zapisy na kurs który będzie się kończył uzyskaniem uprawnień Prowadzącego Strzelanie PZSS (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic).

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 661-791-719.

Termin planowanego kursu które będzie trwał dwa dni (sobota-niedziela) zostanie ustalony w późniejszym terminie, po utworzeniu grupy. Planujemy, że kurs ma się odbyć w terminie maj / czerwiec 2019.

Zapraszamy wszystkich posiadających ważną licencję zawodniczą PZSS oraz mających ukończone 21 lat (wymóg konieczny).

Odpłatność za kurs wyniesie 200 zł + wydanie plastikowej legitymacji PZSS 50 zł – łącznie 250 zł płatne gotówką pierwszego dnia kursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661-791-719.

W załącznikach regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS oraz Rozporządzenie MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2

Zarząd Sekcji Strzeleckiej