KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU PATENTOWEGO

Zarząd Sekcji Strzeleckiej informuję, że w dniu 26 marca b.r. od godziny 8:00 na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Saperskiej odbędzie się pierwszy w 2017 kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki.

Ukończenie kursu przygotowującego jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do podjęcia egzaminu na patent. Opłata za kurs wynosi 200 zł i będzie pobierana na miejscu w dniu kursu, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program kursu oraz regulamin uzyskania patentu w załącznikach.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu przygotowawczego oraz zapisy pod numerem telefonu 603-77-09-44.

Zarząd Sekcji Strzeleckiej

PROGRAM KURSU
REGULAMIN
WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO