LICENCJA KLUBOWA PZSS 2021

Informujemy, że dnia 21 października 2020 uzyskaliśmy przedłużenie Licencji Klubowej PZSS na rok 2021. Składanie wniosków przez zawodników o przedłużenie Licencji zawodniczych na rok 2021 winno zostać uruchomione przez PZSS na dniach.

Procedura dla zawodników który będą się ubiegać o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2021 analogiczna do lat ubiegłych jak w instrukcji poniżej:

  1. Złożyć elektronicznie wniosek o przedłużenie Licencji Zawodniczej na 2021 za pośrednictwem Portalu PZSS. We wniosku trzeba wskazać specjalizacje na które zawodnik chce (spełnia wymogi regulaminu licencyjnego) przedłużyć licencję na rok 2021. Link do Portalu PZSS: https://portal.pzss.org.pl/
  2. Przesłać mailem na adres mailowy krzysztof.maczka.wks@gmail.com informację o złożonym przez Portal wniosku wskazując zawody w których uzyskało się minimum programowe niezbędne do przedłużenia licencji w wybranych specjalizacjach. Osoby które uzyskały minimum programowe do przedłużenia licencji na 2021 startując w zawodach innych klubach niż WKS Grunwald zobligowane są w przedmiotowej korespondencji załączyć komunikaty z zawodów w wybranych specjalizacjach. Sytuacja w której zawodnik nie wskaże zawodów klubowych, albo nie załączy komunikatów w których startował w innych klubach będzie skutkować odrzuceniem lub modyfikacją wniosku.
  3. W dalszej kolejności administrator Portalu ze strony Klubu na podstawie posiadanej od zawodnika dokumentacji zatwierdza wniosek zawodnika oraz wskazuje wnioskodawcy numer rachunku do wpłaty kwoty 50 zł za wydanie Licencji zawodniczej na rok 2021. W tytule wpłaty wpisujemy wyłącznie: NAZWISKO, IMIĘ, LICENCJA 2021.
  4. Po zatwierdzeniu wniosku przez Klub i opłaceniu wydania Licencji zawodniczej, wniosek trafia do WZSS który zatwierdza wniosek – najczęściej jest to kilka dni, maksymalnie do tygodnia. W dalszej kolejności (kolejny tydzień lub dwa) zatwierdzony przez WZSS wniosek zostaje zatwierdzony przez PZSS.
  5. Po zatwierdzeniu wniosku przez PZSS można już drukować papierową licencję z konta na Portalu PZSS. Plastikowa karta Licencji zawodniczej jest wysłana do Klubu około miesiąc po zatwierdzeniu i będzie można ją odebrać na zawodach klubowych lub podczas cotygodniowych dyżurów członków Zarządu Sekcji w każdą środę od 17:00 do 18:00

Przedmiotowa instrukcja została wymuszona regulaminem uchwalonym przez PZSS dnia 25.06.2020, a zamieszczoną na stronie PZSS dnia 01.08.2020. W regulaminie – Rozdział II, § 7, punkt 7 uzyskał brzmienie: Kluby zobowiązane są na każde wezwanie Komisji Licencyjnej wykazać spełnienie przez zawodnika wszystkich wymogów na podstawie posiadanej dokumentacji lub baz danych. W załączniku obowiązujący Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego z dnia 25.06.2020.

regulamin-licencji-zawodniczej-01.08.2020

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu 661-791-719 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd Sekcji Strzeleckiej