LICENCJE ZAWODNICZE 2019

Informujemy, że uległy zmianie zasady wydawania oraz przedłużania licencji zawodniczych PZSS na rok 2018. W najbliższym możliwym czasie o ile zostanie to sprecyzowane i potwierdzone przez PZSS zostanie zamieszczona szczegółowa instrukcja jakie kroki musi wykonać zawodnik aby przedłużyć licencję zawodnicza na rok 2019.

Zmieni się sposób wnioskowania o przedłużenie licencji zawodniczej i sposób wnoszenia opłaty za jej wydanie – proszę się wstrzymać z drukowaniem wniosków wzorem lat ubiegłych i dokonywanie płatności. Składanie wniosków na licencje i jej opłacanie będzie się odbywać wyłącznie przez platformę https://portal.pzss.org.pl/ Jak tylko uzyskamy potwierdzone informacje z PZSS to je niezwłocznie przekażemy, gdyż nadal nie wiadomo np. czy to klub będzie opłacał licencję za zawodnika czy zawodnik sam to będzie robił poprzez Pay-Pal bezpośrednio poprzez swoje konto na platformie PZSS. Na ten moment PZSS na swojej stronie zamieścił dość lakonicznie informacje jak poniżej:

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy etap wdrożenia zapowiadanego Portalu Informatycznego PZSS (http://portal.pzss.org.pl/). Nowy system usprawni obieg dokumentów oraz skróci czas oczekiwania na wydanie patentu oraz licencji. Wszyscy zawodnicy otrzymają indywidualne konto dostępu, za pomocą którego będą mogli zarządzać swoimi danymi, składać wnioski oraz pobierać – w wersji elektronicznej – dokumenty wydane przez PZSS. Niezależnie od wersji elektronicznej wszystkie karty plastikowe będą wydawane na dotychczasowych zasadach. Obecnie są uruchomione następujące funkcje: podgląd i zarządzanie danymi zawodników, podgląd danych trenerów, danych sędziów, skreślenie zawodnika (zgoda na zmianę barw klubowych), możliwość zapisywania się na egzamin na patent wraz z wniesieniem płatności online, przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki, nadawanie patentu strzeleckiego, pobieranie patentu w wersji elektronicznej. Trwa również wychwytywanie błędów i nanoszenie poprawek i wkrótce zostanie uruchomione składanie wniosku o nadanie licencji oraz licencja zawodnicza w wersji elektronicznej.

Wkrótce zostaną uruchomione następne funkcje Portalu:
– składanie wniosku o wydanie / przedłużenie licencji klubowej
– składanie wniosku o przedłużanie licencji zawodniczych
– obsługa wniosków o licencję sędziowską
– obsługa wniosków o licencję trenerską
– oraz wiele innych usprawnień.

Nowy Portal zastąpi dotychczasowy system rejestrowania zawodników wstępujących do Klubu. Nowych zawodników należy zgłaszać przez nowy Portal. Wszystkie dane zawodników zarejestrowanych w dotychczasowej bazie danych zostaną przeniesione do nowego Portalu. W tym etapie wdrożenia Portalu niezwykle ważne jest:
– nadawanie dostępów kierownikom klubów przez Prezesów WZSS oraz
– nadawanie dostępu zawodnikom przez kierowników klubów.

Zawodnicy mogą też zarejestrować się w Portalu samodzielnie; potrzebny do tego będzie pełny numer patentu. W zakładce Portal na stronie PZSS zostaną wkrótce opublikowane wszelkie informacje dotyczące Portalu m.in.: instrukcje, informacje o nowych wdrożeniach, często zadawane pytania oraz sposoby zgłaszania problemów

Informacje dla zawodnika