LICENCJE ZAWODNICZE 2020 – INSTRUKCJA

Informujemy, że pod koniec listopada nasza sekcja uzyskała przedłużenie Licencji Klubowej PZSS na rok 2020. Od dnia 29.11.2019 przyjmowane są elektronicznie wnioski o przedłużenie Licencji zawodniczej na rok 2020. Każdy zawodnik naszej sekcji aby uzyskać licencję zawodniczą na rok 2020 musi wykonać następujące czynności:

  1. Złożyć elektronicznie wniosek o przedłużenie Licencji Zawodniczej na 2020 za pośrednictwem Portalu PZSS. We wniosku trzeba wskazać specjalizacje na które zawodnik chce (spełnia wymogi regulaminu licencyjnego) przedłużyć licencję na rok 2020. Link do Portalu PZSS: https://portal.pzss.org.pl/
  2. Przesłać mailem na adres mailowy krzysztof.maczka.wks@gmail.com informację o złożonym przez Portal wniosku wskazując zawody w których uzyskało się minimum programowe niezbędne do przedłużenia licencji w wybranych specjalizacjach. Osoby które uzyskały minimum programowe do przedłużenia licencji na 2020 startując w zawodach innych klubach niż WKS Grunwald zobligowane są w przedmiotowej korespondencji załączyć komunikaty z zawodów w wybranych specjalizacjach. Sytuacja w której zawodnik nie wskaże zawodów klubowych albo nie załączy komunikatów w których startował w innych klubach będzie skutkować odrzuceniem lub modyfikacją wniosku.
  3. W dalszej kolejności administrator Portalu ze strony Klubu na podstawie posiadanej od zawodnika dokumentacji zatwierdza wniosek zawodnika oraz wskazuje wnioskodawcy numer rachunku do wpłaty kwoty 50 zł za wydanie Licencji zawodniczej na rok 2020. W tytule wpłaty wpisujemy wyłącznie: NAZWISKO, IMIĘ, LICENCJA 2020.
  4. Po zatwierdzeniu wniosku przez Klub i opłaceniu wydania Licencji zawodniczej, wniosek trafia do WZSS który zatwierdza wniosek – najczęściej jest to kilka dni, maksymalnie do tygodnia. W dalszej kolejności (kolejny tydzień lub dwa) zatwierdzony przez WZSS wniosek zostaje zatwierdzony przez PZSS.
  5. Po zatwierdzeniu wniosku przez PZSS można już drukować papierową licencję z konta na Portalu PZSS. Plastikowa karta Licencji zawodniczej jest wysłana do Klubu około miesiąc po zatwierdzeniu i będzie można ją odebrać na zawodach klubowych lub podczas cotygodniowych dyżurów członków Zarządu Sekcji w każdą środę od 17:00 do 18:00

Licencje Zawodnicze 2020, instrukcja WORD

Przedmiotowa instrukcja została wymuszoną zmianą regulaminu licencyjnego uchwaloną przez PZSS dnia 17.11.2019 i obowiązującą od dnia zamieszczenia na stronie PZSS czyli od dnia 25.11.2019. W nowym regulaminie – Rozdział II, § 7, punkt 7 uzyskał brzmienie: Kluby zobowiązane są na każde wezwanie Komisji Licencyjnej wykazać spełnienie przez zawodnika wszystkich wymogów na podstawie posiadanej dokumentacji lub baz danych.

W załączniku nowy Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego – aktualizacja 25.11.2019.

Regulamin licencji zawodniczej 25.11.2019

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu 661-791-719 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Mączka