LICENCJE ZAWODNICZE 2022

Informujemy, że dnia 08 października 2021 uzyskaliśmy przedłużenie Licencji Klubowej PZSS na rok 2022. Składanie wniosków przez zawodników o przedłużenie Licencji zawodniczych na rok 2022 zostanie uruchomione przez PZSS od dnia 01 listopada 2021.

Procedura dla zawodników który będą się ubiegać o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2022 wzorem lat ubiegłych jak poniżej:

  1. Złożyć elektronicznie wniosek o przedłużenie Licencji Zawodniczej na 2022 za pośrednictwem Portalu PZSS. We wniosku trzeba wskazać specjalizacje w których zawodnik spełnił wymogi regulaminu licencyjnego celem przedłużenia licencji na rok 2022. Link do Portalu PZSS: https://portal.pzss.org.pl/
  2. Przesłać mailem na adres mailowy krzysztof.maczka.wks@gmail.com informację o złożonym przez Portal wniosku wskazując zawody w których uzyskało się minimum programowe niezbędne do przedłużenia licencji w wybranych specjalizacjach. Osoby które uzyskały minimum programowe do przedłużenia licencji na 2022 startując w zawodach innych klubach niż WKS Grunwald zobligowane są w przedmiotowej korespondencji załączyć komunikaty z zawodów w wybranych specjalizacjach. Sytuacja w której zawodnik nie wskaże zawodów klubowych, albo nie załączy komunikatów w których startował w innych klubach będzie skutkować odrzuceniem lub modyfikacją wniosku.
  3. W dalszej kolejności administrator Portalu ze strony Klubu na podstawie posiadanej od zawodnika dokumentacji zatwierdza wniosek zawodnika oraz wskazuje wnioskodawcy numer rachunku ING do wpłaty kwoty 50 zł za wydanie Licencji zawodniczej na rok 2022. W tytule wpłaty wpisujemy wyłącznie: NAZWISKO, IMIĘ, LICENCJA 2022.
  4. Po zatwierdzeniu wniosku przez Klub i opłaceniu wydania Licencji zawodniczej, wniosek zostaje elektronicznie przesłany do WZSS który zatwierdza wniosek – najczęściej jest to kilka dni, maksymalnie do tygodnia. W dalszej kolejności (kolejny tydzień lub dwa) zatwierdzony przez WZSS wniosek zostaje zatwierdzony przez PZSS.
  5. Po zatwierdzeniu wniosku przez PZSS można już pobrać licencję z konta na Portalu PZSS. Plastikowa karta Licencji zawodniczej jest wysłana do Klubu miesiąc po zatwierdzeniu i będzie można ją odebrać na zawodach klubowych.

Archiwizacja komunikatów ze startami z innych klubów jest niezbędna, gdyż zgodnie z regulaminem Licencyjnym PZSS Kluby zobowiązane są na każde wezwanie Komisji Licencyjnej wykazać spełnienie przez zawodnika wszystkich wymogów na podstawie posiadanej dokumentacji lub baz danych. W załączniku obowiązujący Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego z dnia 25.06.2020.

regulamin-licencji-zawodniczej-01.08.2020

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd Sekcji Strzeleckiej