LICENCJE ZAWODNICZE PZSS 2023

Informujemy, że przyjmowane się wnioski na przedłużenie Licencji Klubowej PZSS na rok 2023. Procedura dla zawodników którzy będą się ubiegać o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2023 wzorem lat ubiegłych jak poniżej:

Wniosek o przedłużenie Licencji Zawodniczej na 2023 składamy wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu PZSS (https://portal.pzss.org.pl/).

We wniosku trzeba wskazać specjalizacje w których zawodnik spełnił wymogi regulaminu licencyjnego celem przedłużenia licencji na rok 2023.

W dalszej kolejności przesyłamy mailem na adres mailowy krzysztof.maczka.wks@gmail.com informację o złożonym przez Portal wniosku wskazując zawody klubowe w których uzyskało się minimum programowe niezbędne do przedłużenia licencji w wybranych specjalizacjach – dotyczy zawodników którzy przedstawiają starty u nas w klubie.

Osoby które uzyskały minimum programowe do przedłużenia licencji na 2023 startując w zawodach innych klubach niż WKS Grunwald zobligowane są w przedmiotowej korespondencji załączyć komunikaty z zawodów w wybranych specjalizacjach.

Sytuacja w której zawodnik nie wskaże zawodów klubowych, albo nie załączy komunikatów w których startował w innych klubach będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

W dalszej kolejności administrator Portalu ze strony Klubu na podstawie posiadanej od zawodnika dokumentacji zatwierdza wniosek zawodnika oraz wskazuje wnioskodawcy numer rachunku ING do wpłaty kwoty 50 zł za wydanie Licencji zawodniczej na rok 2023 (ING lub BLIK). W tytule wpłaty wpisujemy wyłącznie: NAZWISKO, IMIĘ, LICENCJA PZSS 2023.

Po zatwierdzeniu wniosku przez Klub i opłaceniu wydania Licencji zawodniczej, wniosek zostaje elektronicznie przesłany do WZSS który zatwierdza wniosek trwa to kilka dni, do tygodnia.

W dalszej kolejności (kolejny tydzień lub dwa) zatwierdzony przez WZSS wniosek zostaje zatwierdzony przez PZSS. Po zatwierdzeniu wniosku przez PZSS można już pobrać PDF z licencją zawodniczą z konta na Portalu PZSS. Plastikowa karta Licencji jest wysłana do Klubu miesiąc po zatwierdzeniu przedłużenia i będzie można ją odebrać na naszych zawodach klubowych.

Archiwizacja komunikatów ze startami z innych klubów jest niezbędna, gdyż zgodnie z regulaminem Licencyjnym PZSS Kluby zobowiązane są na każde wezwanie Komisji Licencyjnej wykazać spełnienie przez zawodnika wszystkich wymogów przedłużenia Licencji na podstawie posiadanej dokumentacji.

W załączniku obowiązujący Regulamin licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego z dnia 25.06.2020.

Regulamin licencji zawodniczej 01.08.2020

Zarząd Sekcji Strzeleckiej