NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

Szanowni Państwo,
informuję, że Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. Zebranie odbędzie się w dniu 13.10.2017 roku, o godz. 17, w siedzibie Klubu przy ul. Promienistej 27 w Poznaniu.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem w Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział ” … delegaci wybrani spośród członków zwyczajnych Klubu przez Zebrania Sekcji, w proporcji jeden delegat na dziesięciu członków, a każdą Sekcję reprezentuje najwyżej 10 delegatów, ….”.
Z poważaniem

W imieniu Zarządu Klubu
Cezary Młynarczyk