Stanowisko Sekcji Strzeleckiej WKS Grunwald w sprawie proponowanych zmian w ustawie o broni i amunicji

Zarząd Sekcji Strzeleckiej WKS Grunwald postanowił wyrazić sprzeciw wobec zmian prawnych Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 poz. 1839 z późn. zm.), które wynikają z projektu Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wynikających jednocześnie z procesu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG.

Informujemy, że stanowisko Sekcji Strzeleckiej WKS Grunwald w sprawie proponowanych zmian w ustawie o broni i amunicji jest w pełni zgodne ze stanowiskiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w tej sprawie.