W sierpniu 2021 strzelnica otwarta w dniach:

02.08.2021, 04.08.2021, 24.08.2021, 26.08.2021, 27.08.2021. 31.08.2021

Zarząd Sekcji Strzeleckiej