ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU PATENTOWEGO

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego przedstawił daty Egzaminów Patentowych w Wielkopolsce.

Daty oraz lokalizacje egzaminów na stronie PZSS pod linkiem https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow

Poniżej przypominamy również o zmianach w warunkach przeprowadzanych egzaminów patentowych od dnia 13 czerwca:

  1. Maksymalna liczba zdających – 50 osób,
  2. W czasie części teoretycznej musi być zachowany wprowadzony przez Rząd dystans społeczny wynoszący 2 metry pomiędzy zdającymi,
  3. Dystans społeczny obowiązuje również w czasie części praktycznej. Jednocześnie tę część egzaminu może odbywać nie więcej niż 50% pojemności osi strzeleckiej, na której odbywa się egzamin (przystępującym do egzaminu należy przydzielić, co drugie stanowisko),
  4. Po każdym zdającym zarówno stoły w Sali części teoretycznej, jak i balaty/stoliki na stanowiskach oraz broń muszą zostać zdezynfekowane. Wskazane jest również noszenie rękawiczek jednorazowych,
  5. Obwiązują również wszystkie inne wskazane przez Rząd środki ostrożności,

Informujemy ponadto że od dnia 31 lipca 2020 roku skrócony zostaje termin składania wniosków o przeprowadzenie egzaminy przez Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego z 30 do 10 dni, a okres zapisania się na egzamin będzie rozpoczynał się 6 do 8 dni przed egzaminem.

Osoby które chcą podejść do egzaminu patentowego muszą zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego odbyć obowiązkowy kurs przygotowawczy który jako klub będziemy organizować w okresie czerwiec/lipiec gdy zbierze się grupa minimum 10-ciu osób. Wymóg konieczny: członkostwo w sekcji minimum 3 miesiące w dniu przeprowadzania kursu, opłacone składki klubowe na rok 2020. Opłata za kurs wynosi 200 zł płatne gotówką w dniu kursu. Termin kursu zostanie ustalony po utworzeniu grupy (minimum 10 osób). Informacje dotyczące kursu oraz zapisy na kurs od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 pod numerem telefonu 661-791-719.

Program kursu do egzaminu na patent

Regulamin Patentu Strzeleckiego ver. 12.11.2018

Standardy obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki

Wniosek na patent

Zarząd Sekcji Strzeleckiej