Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Strzeleckiej WKS „Grunwald” Poznań 15.03.2023

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Strzeleckiej WKS „Grunwald” Poznań, które odbędzie się w dniu 15.03.2023r. o godz. 17:30 na strzelnicy przy ul. Saperskiej 48.

Osoby zalegające ze składkami członkowskimi za rok 2022 prosimy o uregulowanie należności do dnia 10.03.2023.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego (Prezes Zarządu).
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór komisji: Mandatowej, oraz Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie Porządku i Regulaminu Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności sekcji strzeleckiej za rok 2022 (Prezes Zarządu).
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności w 2022r.
9. Przedstawienie planu zamierzeń sekcji na rok 2023 (Prezes Zarządu).
10. Przedstawienie projektu Uchwały Walnego Zebrania.
11. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania.
12. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Zarząd Sekcji Strzeleckiej
WKS Grunwald Poznań