ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Strzeleckiej WKS „Grunwald” Poznań, które odbędzie się w dniu 19.03.2018r. o godz. 17:30 na strzelnicy przy ul. Saperskiej 48. Osoby zalegające ze składkami członkowskimi za rok 2017 prosimy o uregulowanie należności do dnia 28.02.2018.

PROPOZYCJA PORZĄDKU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ W DNIU 19.03.2018.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego (Prezes Zarządu).
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór komisji: Mandatowej, oraz Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie Porządku i Regulaminu Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności sekcji strzeleckiej za rok 2017 (Prezes Zarządu).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności w 2017r.
 9. Przedstawienie planu zamierzeń sekcji na rok 2018 (Prezes Zarządu).
 10. Przedstawienie projektu Uchwały Walnego Zebrania.
 11. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd Sekcji Strzeleckiej
WKS Grunwald Poznań