Zmiana wysokości składki członkowskiej i numeru konta do wpłat od 01.01.2022

Informujemy, że od 01.01.2022 ulega zmianie wysokość składki członkowskiej i będzie ona wynosić 300 zł. Zmieni się również wysokość opłaty wpisowej na 400zł.

Nowy numer konta do wpłat: 21 1600 1462 1022 7418 0000 0003

UWAGA! To jest jedyne konto na które można wpłacać składki od 2022.

Zarząd sekcji strzeleckiej