EGZAMIN PATENTOWY POZNAŃ 28.04.2019

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w dniu 28 kwietnia 2019 (niedziela) jest organizatorem Egzaminu Patentowego w zakresie Pistolet, Karabin oraz Strzelba. Egzamin odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie Strzeleckiego Klubu Sportowego Dwór Grunwaldzki, ul. Grunwaldzka 3, 60-101 Poznań.

W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich.

Kontakt do organizatora:
Pan Jerzy Strzelewicz, telefon: 601 708 040; adres e-mail: office@achleitner.com.pl

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS.

Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie.

Opłaty za egzamin (400 zł) należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas elektronicznej rejestracji na egzamin na portalu PZSS.

NIE DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO!

Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem.

Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki w klubie oraz lekarza sportowego (to ostatnie można uzyskać odpłatnie ok.50 zł w dniu egzaminu po przeprowadzonym badaniu).

Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

Osoby które chcą podejść do egzaminu patentowego muszą zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego odbyć obowiązkowy kurs przygotowawczy który jako klub będziemy organizować w kwietniu.

Wymóg konieczny: członkostwo w sekcji minimum 3 miesiące w dniu przeprowadzania kursu.

Opłata za kurs wynosi 200 zł płatne gotówką w dniu kursu.

Termin kursu (przypuszczalnie sobota / niedziela od godzin rannych) zostanie ustalony po utworzeniu grupy.

Informacje dotyczące kursu oraz zapisy na kurs od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu 661-791-719.

Zarząd Sekcji Strzeleckiej