Zarząd Sekcji Strzeleckiej
Prezes Bartosz Gruszecki
+48 509 424 900
Wiceprezes Filip Hajdukiewicz
filip.hajdukiewicz@gmail.com
Wiceprezes ds. sportowych Krzysztof Mączka
+48 661-791-719
krzysztof.maczka.wks@gmail.com
Skarbnik Teodor Ciemny
+48 607 643 338
Sekretarz Maciej Palicki
+48 695 106 963
palickimaciej@gmail.com

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Artur Horniczan
+48 690 611 434
Członek Sylwester Jakubowski
Członek Piotr Kożuch