EGZAMINY PATENTOWE

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu przeprowadzi zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczącego przeprowadzenia egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim następujące egzaminy patentowe:

Dnia 04.03.2018 – Strzelecki Klub Sportowy Dwór Grunwaldzki
Adres: ul. Grunwaldzka 3, 60-101 Poznań
Osoba kontaktowa (zapisy): Pan Jerzy Strzelewicz
Telefon kontaktowy: 601 708 040
Adres e-mail: office@achleitner.com.pl
Egzamin obejmie dyscypliny: pistolet; karabin, strzelba gładkolufowa

Dnia 17.03.2018 – Klub Strzelectwa Sportowego LOK VIS Gostyń
Adres: ul. Wrocławska 45 A, 63-800 Gostyń
Osoba kontaktowa (zapisy): Pan Wiesław Chyliński
Telefon kontaktowy: 669 218 251
Egzamin obejmie dyscypliny: pistolet; karabin, strzelba gładkolufowa

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego poświadczony przez klub o odbyciu obowiązkowego szkolenia oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie (badania) na wniosek będzie można uzyskać u organizatora egzaminu w dniu egzaminu – szczegóły bezpośrednio u organizatora egzaminu.

Opłatę za egzamin w wysokości 400 zł najlepiej wnieść przelewem na konto poniżej, lub w gotówce Sekretarzowi Komisji w dniu egzaminu. Oryginał i kserokopię potwierdzenia nadania przelewu należy okazać sekretarzowi Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Kopernika 30; 00-336 Warszawa
Konto: Alior Bank Warszawa
72 2490 0005 0000 4530 3676 0428