KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU PATENTOWEGO

Zarząd Sekcji Strzeleckiej informuje, że 1 października (niedziela) b.r. od godziny 8:00 na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Saperskiej odbędzie się kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki.

Ukończenie kursu przygotowującego jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do podjęcia państwowego egzaminu na patent, który jest przepustką do uzyskania licencji zawodniczej PZSS. Opłata za kurs wynosi 200 zł i będzie pobierana gotówką na miejscu w dniu kursu. Liczba miejsc ograniczona do 25 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Program kursu oraz regulamin uzyskania patentu w załącznikach. Szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz zapisy pod numerem telefonu 603-77-09-44.

WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO

REGULAMIN egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego

PROGRAM szkolenia wstępnego do egzaminu na patent strzelecki

Zarząd Sekcji Strzeleckiej.