LICENCJE ZAWODNICZE PZSS 2024

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowane wniosków na przedłużenie Licencji zawodniczej PZSS na rok 2024. Procedura dla osób które będą się ubiegać o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2024 wzorem lat ubiegłych jak poniżej:

Wniosek o przedłużenie Licencji Zawodniczej na 2024 składamy wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu PZSS (https://portal.pzss.org.pl/).

We wniosku trzeba wskazać specjalizacje w których zawodnik spełnił wymogi regulaminu licencyjnego celem przedłużenia licencji na rok 2024.

W dalszej kolejności przesyłamy mailem na adres mailowy krzysztof.maczka.wks@gmail.com informację o złożonym przez Portal wniosku wskazując zawody klubowe w których uzyskało się minimum programowe niezbędne do przedłużenia licencji w wybranych specjalizacjach – dotyczy zawodników którzy przedstawiają starty wyłącznie u nas w klubie. W korespondencji proszę wskazać numer telefonu, gdyż często w przesłanej dokumentacji pojawiają się nieścisłości które chcemy bez zbędnej zwłoki wyjaśnić.

Osoby które uzyskały minimum programowe do przedłużenia licencji na 2024 startując w zawodach innych klubach niż WKS Grunwald zobligowane są w przedmiotowej korespondencji załączyć pliki z komunikatami z zatwierdzonych zawodów w wybranych specjalizacjach. Zatwierdzone komunikaty z zawodów z kalendarza WZSS na 2023 będą weryfikowane zgodnie z kalendarzem imprez WZSS 04_kalendarz_2023.pdf (wzss.pl) lub poprzez Kolegium Sędziów WZSS (w przypadku zawodów PZSS). Sytuacja w której zawodnik nie wskaże zawodów klubowych, albo nie załączy komunikatów w których startował w innych klubach będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

W dalszej kolejności administrator Portalu ze strony Klubu na podstawie posiadanej od zawodnika dokumentacji zatwierdza wniosek zawodnika oraz potwierdzam wnioskodawcy numer telefonu do przelewu kwoty 50 zł za wydanie Licencji zawodniczej na rok 2024. Osoby które nie używają bankowości elektronicznej i realizują wpłaty tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej jeżeli poproszą to otrzymają zwrotnie numer rachunku do wpłaty gotówkowej w urzędzie Poczty Polskiej. W tytule wpłaty wpisujemy wyłącznie: NAZWISKO, IMIĘ, LICENCJA PZSS 2024.

Po zatwierdzeniu wniosku przez Klub i opłaceniu wydania Licencji zawodniczej, wniosek zostaje elektronicznie przesłany do WZSS który zatwierdza wniosek, w dalszej kolejności trafia on do PZSS. Po zatwierdzeniu wniosku przez PZSS można już pobrać PDF z licencją zawodniczą z konta na Portalu PZSS. Plastikowa karta Licencji jest wysłana do Klubu miesiąc po zatwierdzeniu przedłużenia i będzie można ją odebrać na zawodach klubowych. Całą procedura od złożenia wniosku i jego opłacania do zatwierdzenia Licencji zawodniczej przez PZSS trwa nie dłużej niż 20 dni roboczych.

Przypominamy, że archiwizacja komunikatów ze startami z innych klubów jest niezbędna, gdyż zgodnie z regulaminem Licencyjnym PZSS Kluby zobowiązane są na każde wezwanie Komisji Licencyjnej wykazać spełnienie przez zawodnika wszystkich wymogów przedłużenia Licencji na podstawie posiadanej dokumentacji. W załączniku obowiązujący Regulamin licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego z dnia 25.06.2020.

Regulamin licencji zawodniczej z 01.08.2020

Zarząd Sekcji Strzeleckiej